Ebola Zaire odborného hlediska


Morfologie

vir

Virové částice mají komplexní strukturu a skládají se ze vnějšího virového obalu, nukleokapsidu, polymerázového komplexu a vnitrního obsahu. Viry mají nejčastěji tvar dlouhého vlákna, ale můžou mít i jiný tvar, tvar U, 6, ale někdy i se složitým větvením. V průměru má cca 80 nm a délka muže dosahovat až 1400 nm průměrně 1000mn. Povrch je pokryt zřetelně se rýsujícími, rovnoměrně rozloženými bílkovinými strukturami (peptomery). Jsou uloženy poměrně daleko od sebe a procházejí skrz lipidovou dvouvrstvu. 10nm vysoké povrchové výčnělky, skládající se z jediného typu bílkovin, obsahují glykoproteiny (GP) a jsou položeny v 10nm rozestupech.

Nukleokapsid je spirálově souměrný, křížové pruhovaný, cca 50 nm v průměru. Uprostřed je vytvořený osový kanálek, cca 20–30 nm v průměru. Hlavní spirála je jasně identifikovatelná a její rozteč činí cca 5 nm. genom

Nukleová kyselina

cervici

Z hmotnosti viru tvoří nukleonová kyselina pouhé 1.1%. Genom je nedělený a skládá se z jediné molekuly lineárně negativně interpretované jednovláknové RNA. Kompletní genetická informace je 18900–19000 nukleotidu dlouhá. Nukleotidová sekvence na 3'konci je komplementární k podobným oblastem 5'konce. 5'konec antikódujícího řetězce nemá kovalentní hraniční protein ani čepičku. 3'konec je uzavřen zaváděcí nukleotidovou sekvencí.

Bílkoviny

Ve virovém genomu jsou zakódované stavební ale i nestavební proteiny. Virová částice se skládají z pěti stavebních bílkovin umístěných ve vnějším virovém obale, nukleokapsidu (NP), polymerázový komplexu (transkriptázo-polymerázová část a na RNA závislá RNA transkriptázo-polymeráza). Obalová bílkovina GP (74.5-74.8 kDa) vytváří povrchové hroty, měnící se během post-translačních úprav. Nukleokapsidové proteiny NP (77.9-83.3 kDa) a VP30 (29.7-31.5 kDa) jsou vázány na virové RNA. Protein VP40 má molekulovou hmotnost 31.7-35.8 kDa. Další je protein jménem VP24 (28.3-28.8 kDa), jeho role je pravděpodobně stejná jako u proteinu VP30, slouží k ochraně RNA. Polymeráza/replikáza (267.2 kDa) (L) je zakódovaná genem č. 7. Poslední je fosfoprotein jménem VP 35 (31 kDa), který je zakódován genem č.2 a je pravděpodobně součástí transkriptázy.

 

Webmaster-Tomáš Odstrčil    Mapa webu    Výměna odkazů     Přidat do oblíbených